Kropki - proste pliki sgf

Na początek ogólne uwagi:

Przykład 1

(;FF[4]GM[40]CA[UTF-8]
SZ[20]
PB[nickpierwszy]BR[1200]
PW[nickdrugi]WR[1532]
DT[2008-12-24]
AP[kropki.dl.pl:0001]
RE[W+R]
;B[ed];W[ce];B[ff];W[cf];B[df];W[dg];B[eg];W[ef];B[fg];W[de.cecfdgefdece];B[fe])

Wyjaśnienie:

Przykład 2

nieco uboższy, nie ma niektórych własności: BR, WR, DT, RE, AP

(;FF[4]GM[40]CA[UTF-8]
SZ[19]
PB[nickznawiasem\]dwukropkiem\:iukosnikiem\\koniecnicku]PW[czerwony]
HA[4]AB[pd][dp][pp][dd]
;W[jh];B[ch])

Wyjaśnienie:

Przykład 3

(;FF[4]GM[40]CA[UTF-8]SZ[20]
;B[dd];W[df];B[fe];W[eg];B[gg];W[dh];B[ei];W[cg];B[ff];W[kj];TW[.cgdhegdfcg]TB[])

Wyjaśnienie:

Końcowe uwagi